Anithabai S
Biju. K
Biju. N
Lini. K.M
Sapna Purushothaman
Science

Anila P K
Divya P K
Hridya. C
Jeevan Kumar. N
Rekha R
Sheema V
Sheena. V.K
Sudha O K
Sunitha. K.P
Thanooja. K
Usha. K.C
U P Section
Lasitha K
Nisha. K.V
Seena. T
Vineeth. K.P
Mathematics
Jaya Kumari. K.M
Kshama. P.V
Nina. K
Dhannya E K
Social Science
Shesh Krishnan N
Valsala Kumari. K
Rijuraj C P
L G Hindi
L G Sanskrit
L G Urdu
Kalpana. M.T
Liji. V.M
Rajasree. K.P
English
Special Education
Sakunthala C K
Rajeev kumar C
Sajeevan V K
Heera M

Drawing H S
Drawing U P
Physical Education
Craft
Babina P
Mrudula. V.M
Nisha. P
Veena E K


Malayalam
Office Staff
Mahesh. P.V
Sahadevan. K
Ragini V V
Bindu. T
Vijesh
Clerk
Peon
Peon
FTCM
FTCM
Reshma. P
Muraleedharan P K
Hindi
Abdul Rahim. M
Arabic
Head Master
Sree Parvathi
Sanskrit
K Santhosh Kumar